ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Dyaczyńska-Herman Anna (1933-2014)

Lekarz-anestezjolog, profesor nauk medycznych, twórczyni śląskiej szkoły anestezjologii i intensywnej terapii.

W działalności zawodowej swoją aktywność ukierunkowała na rozwój śląskiej anestezjologii i intensywnej terapii, za której współtwórcę jest uznawana. W 1974 roku powierzono jej kierownictwo nowo powstałego Międzyinstytutowego Zakładu Anestezjologii i Reanimacji ŚAM. Uchwałą senatu tej uczelni z 1982 roku jednostka została przekształcona w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Katedra pod jej kierownictwem prowadziła i koordynowała działalność naukowo-dydaktyczną oraz diagnostyczno-terapeutyczną na terenie śląskich klinik i oddziałów szpitalnych w zakresie anestezjologii, doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, reanimacji i intensywnej terapii. Prof. Anna Dyaczyńska-Herman wielokrotnie uczestniczyła w kongresach międzynarodowych, sympozjach i zjazdach naukowych, przewodniczyła sesjom na kongresach; była prelegentem bądź moderatorem konferencji okrągłego stołu poświęconych chirurgii, anestezjologii, pomocy doraźnej w stanach zagrożenia życia, odżywianiu ciężko chorych i walce z bólem przewlekłym.

Anna Dyaczyńska-Herman została upamiętniona w sali ludzi nauki.